brain-bubbles of dayen

Thursday, February 09, 2006

in progress

aku mencintai sebuah proses

ketika gelap berubah menjadi terang
ketika kecil berkembang menjadi besar
ketika harapan berubah menjadi kenyataan

dan aku akan berubah...

3 Comments:

Post a Comment

<< Home